BLOG

#ŽeneBiH

Pročitaj inspirativnu priču o #ŽeneBiH te o onome što su ostvarile!

Foto: Imrana Kapetanović

“One su nekada bile te koje su se borile, one su nekada bile te koje su bile same, i koje su, tako same, morale osvajati
prostore koji su bili dominantno muški…”

Inicijativu #ŽeneBiH pokrenule smo iako smo u tom momentu mogle napraviti mnogo toga drugog u životu. No, razgovarajući prije godinu dana, početkom marta, o tome koliko je nepravedno to što žene u našem društvu nisu ravnopravne i što se njihovi uspjesi i doprinosi zanemaruju, odlučile smo pokrenuti #ŽeneBiH. Prvo je to bila mala online kampanja, u sklopu koje smo korisnike i korisnice društvenih mreža upoznavale sa značajnim ženama iz BiH koje su napravile velike promjene nabolje u našem društvu, a onda je čitava ideja prerasla u knjigu sa 50 biografija. Sjele smo i počele raditi. Pronašle smo ilustratorice koje su napravile ilustracije za knjigu i počele smo istraživati. I nismo prestale od tog momenta.

Godinu dana radile smo na tome da napravimo knjigu koja će dostojanstveno predstaviti ženske doprinose i povećati vidljivost žena u bh. društvu. Godinu dana smo provele nastojeći da osiguramo da ova knjiga bude nešto najbolje moguće. Svakog dana, poslije naših redovnih poslova, dolazile smo kući, sjedale i radile, kreirajući ovu knjigu kao počast ženama koje su zaslužne za sve ono što imamo danas. Njih je mnogo, ali vjerujemo da neka od njihovih imena treba spomenuti, jer je to što su napravile i danas bitno. Zato nam je bitno i da spomenemo neke od njih. Staka Skenderova, prva bh. prosvjetna radnica, koja je otvorila školu za djevojčice, i obrazovala prve djevojčice u Sarajevu, osoba je kojoj danas možemo zahvaliti to što idemo u školu, obrazujemo se i postižemo najbolje uspjehe u svim oblastima koje odaberemo. Miss Irby, žena po kojoj naziv nosi jedna ulica u centru Sarajeva, nastavila je rad Stake Skenderove na obrazovanju djevojčica.

Vera Šnajder bila je prva bh. matematičarka, odnosno prva osoba u čitavoj BiH koja se bavila matematikom, te je zaslužna za razvoj i unapređenje ove nauke u BiH. Adela Behr bila je prva školovana slikarka i grafičarka, žena koja je među prvima u BiH završila fakultet. Sestre Bergman, Berta i Marija, bile su prve visokoobrazovane žene u BiH – Marija je kasnije postala i prva doktorica nauka u BiH. Bahrija Nuri Hadžić, slavna operna pjevačica, po svojim je izvedbama bila poznata širom Evrope i svijeta.

Priče ovih žena, kao i brojnih drugih, ispričale smo u knjizi #ŽeneBiH u nadi da će svi/e koji/e knjigu pročitaju saznati koliko su ove žene pomogle da danas imamo pravo da budemo sve što želimo. One su nekada bile te koje su se borile, one su nekada bile te koje su bile same, i koje su, tako same, morale osvajati prostore koji su bili dominantno muški. Ali, nisu odustajale, i nisu se dale zbuniti. Korak po korak, osvojile su prostor i ostavile ga u naslijeđe nama, koje danas idemo njihovim stopama, i sjećamo se njihovih doprinosa. Ove su žene nas inspirisale da njihove živote istražujemo godinu dana. Nadamo se da će svim djevojčicama i djevojkama ove žene također biti inspiracija. Nadamo se da će njihove priče potaknuti u njima vjeru u to da je moguće napraviti šta god želite. Bitno je znati da možete biti sve ono što želite – zato što su vam neke žene iz prošlosti to omogućile. I prošlost, i sadašnjost, i budućnost su i ženske i tu ste da budete dio toga.

Za NisiSama pisale #ŽeneBiH.

error: Content is protected !!