Usvojena Rezolucija u Evropskom parlamentu: Veća prava žena u državama regije!

Tijesnom većinom na vrlo napetom glasovanju u Odboru za ravnopravnost spolova Evropskog parlamenta usvojena je Rezolucija o pravima žena na Zapadnom Balkanu. Glavna autorica rezolucije i Izvjestiteljica Evropskog parlamenta za prava žena na Zapadnom Balkanu je hrvatska zastupnica Biljana Borzan.

„Ova Rezolucija mi je iznimno važna. Već godinama nastojim da žene s Balkana budu prioritet Evropskog parlamenta i iznimno mi je drago što je većina mojih zahtjeva, koje sam izradila s nizom nevladinih organizacija iz regije, usvojena!“, kaže Biljana Borzan.

Rezolucija je prvi dokument nakon pet godina u kojem Evropski parlament izražava svoje preporuke za veća prava žena državama iz regije, piše N1.

„Najviše sam se koncentrirala na zaštitu žena od nasilja. Nažalost, nasilje je gorući problem u regiji. Nedovoljno je sigurnih kuća, imamo nekvalificirane djelatnike za tretman žrtava, sporo pravosuđe, i što je najgore, primjere neprijavljivanja slučajeva nasilja. Takozvano tradicionalno poimanje rodnih uloga ugrožava žene u svim poljima života. To je iznimno veliki problem u regiji, a povezan je naravno i sa potpredstavljenošću žena u ekonomskom i političkom životu“, kaže Borzan.

Borzan se u rezoluciji osvrnula na lošu poziciju žena na tržištu rada. Premda su, kako je rekla, žene koje se školuju uspješnije od muških kolega, na tržištu rada su u puno lošijoj situaciji, trpe zlostavljanje, a uz to najčešće preuzimaju brigu o djeci i starijim članovima obitelji.

*Tekst i fotografija preuzeti sa: 

error: Content is protected !!