SOS

Sarajevo

Policijske stanice Sarajevo :

 • Policijska stanica Centar ( Augusta Brauna 5, 033/226-676 )
 • Policijska stanica Stari Grad        ( Logavina 10, 033/442-035 )
 • Policijska stanica Novo Sarajevo ( Zmaja od Bosne 9, 033/619-912 )
 • Policijska stanica Novi Grad (  Prvomajska 22, 033/451-211 )
 • Policijsko odjeljenje Dobrinja ( Dobrinjske bolnice,  033/451-020 )
 • Policijska stanica Istočno Novo Sarajevo (  Stefana Nemanje 13, 057/340-003 )
 • Policijska stanica Ilidža ( Samira Ćatovića Kobre 1, 033/664-993 )

Pozivom na brojeve možeš se obratiti za pomoć :

 • 122  ( Policija )
 • 1265 ( Federacija Bosne i Hercegovine )
 • 1264 ( Rebublika Srpska )

Poziv je besplatan. 

Obratite se Fondaciji lokalne demokratije Sarajevo za više informacija o sigurnoj kući :

 • Adresa: Bavadžiluk bb, 71000 Sarajevo
 • Broj telefona: +387 33 237 240
                                +387 33 236 899
 • E-mail: adl@bih.net.ba

Centar za socijalni rad :

 • Fondacija lokalne demokratije Sarajevo
 • Asocijacija XY
 • Budi Muško Klub Sarajevo
 • Asocijacija srednjoškolaca u BiH
 • FKT Cure
 • Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH (YIHR BH)
 • Udruženje za razvoj civilnog društva „Motivator“

Policijska stanica Centar

Policijska stanica Stari Grad

Policijska stanica Novo Sarajevo

Policijska stanica Novi Grad

Policijsko odjeljenje Dobrinja

Policijska stanica Istočno Novo Sarajevo

Policijska stanica Ilidža

Fondacija lokalne demokratije Sarajevo

JU Kantonalni Centar Za Socijalni Rad

error: Content is protected !!