informiši se, jer vrijedi

Upotpuni svoje znanje o nasilju!

Nasilje je svako ponašanje kojemu je cilj nanošenje štete drugoj osobi, a opisujući ga navješćuje i njegovu etiologiju – kako je ono manifestacija „volje za moći“ urođene svakom pripadniku ljudske vrste. Očituje se u potrebi za realizacijom osjećaja „nadređenosti i muškosti“, za što je potrebna agresija. Nasilje je namjerno korištenje fizičke snage i moći prijetnjom ili akcijom prema samome sebi, prema drugoj osobi, ili prema grupi ljudi ili čitavoj zajednici, što bi moglo rezultirati ili rezultira ozljedom, smrću, psihološkim posljedicama, nerazvijenošću ili deprivacijom (lišavanje nečega, oduzimanje, otimanje ).

Izvor : Marija Žilić , Josip Janković – Nasilje (Socijalne teme 2016.)

U svijetu u kojem se nalazimo postoje različiti oblici nasilja, no prema istraživanjima najzastupljeniji oblici nasilja među vršnjacima i vršnjakinjama su vršnjačko nasilje,  a potom cyber bullying (nasilje preko interneta), psihičko te fizičko nasilje. A šta zapravo predstavljaju ovi oblici nasilja?

Vršnjačko nasilje

Vršnjačko nasilje je nasilje prilikom kojeg osoba ili grupa vršnjaka i/ili vršnjakinja  uznemirava ili napada drugu osobu, a veže se za teen populaciju. Može biti: verbalno (dobacivanje, izrugivanje, omalovažavanje, prijetnje (uživo i preko interneta), socijalno (izbjegavanje, ignoriranje, isključivanje iz aktivnosti, širenje loših tračeva), psihološko (oštećivanje imovine i bacanje stvari, prijeteći pogledi, praćenje), fizičko (guranje, rušenje, udarci), seksualno (neprimjereno dodirivanje), ekonomsko (omalovažavanje zbog financijske razlike poput jeftinijeg smartphonea) i sl.

Cyber bullying- nasilje preko interneta

Cyber bullying je opći pojam za svaku komunikacijsku aktivnost cyber tehnologijom koja se može smatrati štetnom kako za pojedinca, tako i za opće dobro. Tim oblikom nasilja među vršnjacima obuhvaćene su situacije kad je dijete ili tinejdžer izloženo napadu drugog djeteta, tinejdžera ili grupe djece, putem interneta ili mobilnog telefona.

Psihičko nasilje

Psihičko nasilje predstavlja primjenu psihičke sile koja prouzrokuje osjećaj straha, ugroženosti, uznemirenosti ili povrede dostojanstva, verbalno nasilje, verbalni napadi, vrijeđanje, uhođenje ili uznemiravanje preko svih sredstava za komuniciranje, ponižavanje, konstantno kritikovanje tuđih ideja i postupaka, ignorisanje, prijetnje, zabrane, kontroliranje telefona i osobnih stvari, pokazivanje fizičke nadmoći.

 Fizičko nasilje

Fizičko nasilje predstavlja primjenu fizičke sile bez obzira je li nastupila fizička povreda ili nije (npr. guranje, udaranje, šamaranje, gušenje, davljenje, trganje odjeće s osobe, gađanje predmetima i slično.)

Ekonomsko nasilje

Ekonomsko nasilje predstavlja uništavanje ili samo oštećenje tuđe imovine, oduzimanje novca i vrijednih stvari, kontrolisanje zarade i primanja, zabrana da raspolaže svojim i zajedničkim prihodima, zabrana zapošljavanja i ostvarivanja sopstvenih prihoda, oduzimanje sredstava za rad, nametanje obaveze stalnog podnošenja detaljnih izvještaja o trošenju novca itd.

Izvori : http://sos-rijeka.org/vrste-nasilja/   
               https://www.medijskapismenost.hr/oblici-obiljezja-elektronickog-nasilja/

Nasilje ostavlja brojne posljedice prije svega na psihičko i fizičko zdravlje. Osim dugotrajnih i teških psiholoških posljedica, nasilje ostavlja i jake posljedice na socijalni život osobe koja ga je preživjela.

Fizičke posljedice

Fizičke posljedice mogu biti osobito teške fizičke povrede (život doveden u opasnost, trajno i teško oštećen dio tijela ili organ), teške fizičke povrede (vremenski ograničena nesposobnost rada nekog dijela tijela, trajno ali ne teško oštećenje nekog dijela tijela ili organa) i fizička povreda (tjelesna povreda koja nema većih fizičkih povreda i gdje život nije doveden u opasnost).

Psihološke posljedice

Većinom smo svjesni fizičkih povreda, međutim psihološke posljedice su manje jasne i vidljive, mogu biti teže i dugotrajnije od fizičkih povreda. Promjene u ponašanju: napetost, nemir, osjećaj straha (za sebe, svoj život, život dragih osoba), osjećaj srama, krivnje, samozanemarivanje, gubitak samopouzdanja, depresija, napadi panike, poremećaji spavanja, poremećaji prehrane, zloupotreba droge i alkohola, problemi sa koncentracijom, osjećaj rastresenosti, nedostatak tolerancije i strpljenja, suicidalne misli, seksualni problemi, posttraumatski stresni poremećaj..

 

Izvor : http://www.sigurnomjesto.hr/savjetovanje/posljedice-nasilja/

 

 

 

Klikom na link razbij predrasude !

 Djevojka je svojim ponašanjem  i provokativnim oblačenjem sama tražila da bude silovana.

Normalno je da mi provjerava telefon i zabrani izlaske i druženja, jer me voli i želi samo za sebe.

Ako me udari ponekad, znači da sam stvarno pogriješila i da želi da se opametim , svako drugačije reaguje u određenom trenutku.

Ako me naziva pogrdnim imenima i ismijava u društvu, to znači da mu se sviđam, ali ne zna drugačije pokazati.

Ako tata nekad udari mamu, ili je omalovažava i konstantno kritikuje i ponižava, uključujući i mene, ne znači da se ponaša nasilnički, nego samo želi pokazati da je glava kuće.

Kako prepoznati nezdravu i lošu vezu ?

Ljubomoran je i posesivan, ne dopušta da imaš prijateljice, stalno te provjerava a ukoliko prekineš on ne prihvata prekid.

Pokušava te kontrolirati naređujući ti i donosi sve odluke, ne uvažava tvoje mišljenje.

Okrivljuje te za svoje loše ponašanje, govori da si ga isprovocirala i natjerala svojim ponašanjem da se tako ponaša prema tebi.

Prisiljava te na fizičke dodire, pa čak i seksulne, nasilan je.

 

Kako mogu prepoznati da je osoba nasilnik ?

Neki od znakova :

Brzo ulaze i izlaze iz veza

Vrlo su posesivni i ljubomorni

Ne preuzimaju odgovornost za svoja djela i druge krive za loše stvari koje se dešavaju

Kritikuju tvoj izgled i često te omalovažavaju

Njegove riječi i ponašanje nisu u skladu.

 

Ukoliko osoba dolazi iz porodice u kojoj se dešavalo nasilje, da li to znači da će i sama postati nasilnik ?

Potvrdan odgovor na ovo pitanje bi se mogao dati, upravo zbog toga jer je nasilje tabu tema i o tome se ne priča, a posebice ne prijavljuje. Potomci nasilnika koji imaju razvijen veći stepen socijalnih sposobnosti, manja je vjerovatnoća da će postati nasilnici.

Postoje istraživanja koja pokazuju povezanost porodičnog nasilja i kasnijeg nasilničkog ponašanja. S druge strane postoji i veliki broj osoba koje su odrasle u porodicama u kojima se odvijalo nasilje, a nisu postali nasilnici.

Da li će me ljudi osuđivati i odbacivati ako sam pretrpjela neki vid nasilja  ?

Neće. Samim tim si pobjednik, jer si priznala ostalima, pomogla u sankcionisanju nasilnika i ohrabrila druge koji su bili kao ti da prijavljuju, tim činom pravimo zajednicu sigurnijim mjestom za buduće generacije, pa i nas same.

 

Može li se nasilnik promijeniti ?

Nije lahko zaustaviti nasilničko ponašanje. Kada nasilnik jednom preuzme kontrolu nad vezom, brakom, teško je takvu vezu pretvoriti u zdrav odnos sa svim onim što zdrav odnos podrazumijeva. Može se desiti da nasilnik prestane sa fizičkim zlostavljanjem, ali da nasilje nastavi sa drugom vrstom nasilja: psihičkim, seksualnim, ekonomskim. No, uz želju za promjenom moguće je promijeniti i osobu koja vrši nasilje te napraviti pozitivnu promjenu u svijetu!

 

Da li sam ja kriva za nasilje koje mi se dešava ?

Ne, ne i ne! Zapamti dobro da ŽRTVA NASILJA NIKAD NIJE KRIVA ZA NASILJE KOJE JOJ SE DEŠAVA ,bilo koje vrste ono bilo.

Nitko ne želi biti psihički i fizički zlostavljan, niti silovan. Problem je uvijek u nasilniku. Mnogi dio ženske populacije ostaje sa nasilnicima upravo misleći da je takav odnos normalan po nekom patrijarhalnom odnosu. Pomozimo zajedno samima sebi, našim prijateljicama, školskim kolegicama, mamama, ili svakoj drugoj ženskoj osobi koja trpi nasilje, da uvidi da može živjeti normalnim životom, da može pomoći sebi ali i samom nasilniku da shvati da ono što radi je pogrešno.

error: Content is protected !!