SOS

Banja Luka

Policijske stanice Banja Luka :

 • Policijska stanica Lauš                  ( Vojvođanska, 051/300-022 )
 • Policijska stanica Centar              ( Kralja Petra I Karađorđevića 5, 051/337–201 )
 • Policijska stanica Lazarevo         ( Prote Nikole Kostića 3, 051/301–209 )
 • Policijska stanica Obilićevo          ( Jug Bogdana 108, 051/331-120 )
 • Policijska stanica Čelinac              ( Petra I Karađorđevića 69, 051/551-001 )
 • Policijska stanica Laktaši             ( Karađorđeva 48, 051/536-010 )

Pozivom na brojeve možeš se obratiti za pomoć :

 • 122  ( Policija )
 • 1265 ( Federacija Bosne i Hercegovine )
 • 1264 ( Rebublika Srpska )

Poziv je besplatan.

Obrati se organizaciji Udružene žene Banja Luka za više informacija o sigurnoj kući :

 • Adresa: Kalemegdanska 18, Banja Luka 78000
 • Broj telefona:  051/463-143

 

 Centar za socijalni rad :

 • Adresa:  Gundulićeva 31, 78000 Banja Luka
 • Broj telefona: 051/348-515
 • Udružene žene Banja Luka
 • Asocijacija XY
 • Asocijacija srednjoškolaca u BiH
 • Budi Muško Klub Banja Luka
 • Perpetuum mobile

Policijska stanica Lauš

Vojvođanska
051/ 300 – 022

Policijska stanica Centar

Kralja Petra I Karađorđevića 5 
051/ 337 – 201

Policijska stanica Lazarevo

Prote Nikole Kostića 3 
051/ 301 – 209

Policijska stanica Laktaši

Karađorđeva 48
051/ 536-010

Policijska stanica Čelinac

Petra I Karađorđevića 69
051/ 551-001

Policijska stanica Obilićevo

Jug Bogdana 108 
051/ 331-120

Fondacija Udružene žene Banja Luka

Centar za socijalni rad Banja Luka

error: Content is protected !!